Outbildad politiker

Idag i EnköpingPosten påpekar Bengt Johansson att dåliga politiker kostar, samtidigt undrar insändare Mandel vilka kriterier som ställs på en … Mer